Lelkemnek Add A Szárnyaid

  • Description

A mai, személytelenné vált világban nem divat imádkozni. Sokan úgy vélik, hogy az elért pozíció, a szépség, a gazdagság elegendő a boldogsághoz, a boldoguláshoz.

Sok ember csak akkor döbben rá, hogy mennyire fontos a hit, az imádkozás, mikor már nagy bajban van.

Életünk, őrangyalunk jótéteményeinek végtelen láncolata, melyet csak kétkedésünk, hitetlenségünk és elutasításunk hiányfoltjai szakítanak meg.

Ezért megilleti az angyalokat, hogy figyelmünkkel és tiszteletünkkel feléjük forduljunk.

Tiszteletük egyúttal Isten magasztalása az ő műveiben, fohász az ő csodálatos könyörületéért.

A zenét Breuer Péter szerezte.